Artikkelindeks

3. Konfirmasjonsgudstjeneste

3.1. Innledningen

DNK 2002

Døvekirken 2016

1 Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.
2 Gudstjenesten holdes som høymesse på vedkommende søn- eller helligdag med disse endringene:

Ledd 2 Syndsbekjennelse kan utelates eller utformes i samarbeid med konfirmantene.
Leddene 3
Bønnerop Kyrie og
4
Lovsang Gloria kan gis en annen form, se Norsk Salmebok og Salmer 1997.
Trosbekjennelsen fremsies sammen med forsakelsen etter prekenen under leddet
Påminnelse om dåpen.
Ledd 14
Forbønn erstattes med leddene 14a Bønn for konfirmantene, 14b Kort bønnesalme og 14c Bønn for den enkelte konfirmant.


3 Ved prosesjon kan det ringes med alle klokkene.
4 Forrettende prest kan bære messehagel ved prosesjon og under altertjenesten.

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.

Gudstjenesten holdes som høymesse på vedkommende søn- eller helligdag med disse endringene:

Ledd 6 Syndsbekjennelse utelates.
Leddene 7 Bønnerop Kyrie og 8 Lovsang Gloria hentes fra hovedgudstjenesten.

Trosbekjennelsen fremsies sammen med forsakelsen etter prekenen under leddet Påminnelse om dåpen.

Ledd 15 Forbønn erstattes med leddene 15a Bønn for konfirmantene, 15b Kort bønnesalme og 15c Bønn for den enkelte konfirmant.

Forrettende prest kan bære messehagel ved prosesjon og under altertjenesten.

3.2. - Innspill til enkelte element

*= valgfrie element

 

DNK 2002 (DNK 2011)

Døvekirken 2016

Handling

 

Alternativ 1

3 Inngangsord

K4 Inngangsord

K4a Innledning

K4b Bønnestart

K4c Takkebønn

Ny

 

 

K4a

K4b

K4c

5 Kollektbønn /Samlingsbønn

K5 Kollektbønn

K5a  Bønnestart

K5b Bønn

K5c Menighetssvar

Ny

 

 

K5a

K5b

K5c

6 Syndsbekjennelse (kan droppes)

 

Droppes

 

 

7 Bønnerop Kyrie (kan bruke annen form)

7 Bønnerop Kyrie

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K7A // K7B

8 Lovsang Gloria

8 Lovsang Gloria

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K8A // K8B

13 Trosbekjennelse med forsakelse

 

 

 

 

13a Påminnelse om dåpen

K13a Påminnelse om dåpen

Ny

 

K13a

(Alt B i DnK HG)

13b Forsakelse

K13b Innledning til forskalesen

K13c Forsakelse

Fra dåpen

 

K13b

K13c

13c Trosbekjennelse

K13d Trosbekjennelsen

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K13d

16 Forbønn

K16a Innledning

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K16a

 

16a Bønn for konfirmantene

K16b Bønn for konfirmantene

Ny

 

K16b1 & K16b2 K16b3

16b Kort bønnesalme

K16c Konfirmasjonspoesi

Må bestilles

 

K16c

16c Bønn for den enkelte konfirmant

K16d Innledning

Ny

 

K16d

 

K16e Bønn for den enkelte konfirmant

Ny

 

K16e1 & K16e2, K16e3 

16d Sluttord

K16f Sluttord

Ny

 

K16f

   
© Døvekirken