Ordning for Gravferd

Innspill til strukturen

Oppbyggingen er for gravferd. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

På møtene skal vi spørre om:

·         Hvordan oppleves forslagene?

·         Fungerer plasseringen av de enkelte leddene?

·         Hvordan oppleves tegnbruken?

·         Hvordan oppleves språkformen?

·         Forslag til endringer?

Den første bokstaven betyr «G» for gravferd. Så kommer nummeret for hovedleddet. En liten bokstav (a-i) etter dette står for et underledd en stor bokstav (A, B eller C) for en variant (som kan velges) og et tal for en del av et slikt underledd. 

Innspill til enkelte element

*= valgfrie element

DNK 2002

Døvekirken 2016

Handling

 

Alternativ 1

I KIRKEN

 

 

 

 

1 Klokkeringing

G1 Lystenning på alteret

 

 

 

2 Preludium

G2 Poesi*

Må bestilles

 

 

3 Salme

 

Droppes

 

 

4 Inngangsord

G4 Inngangsord

 

 

 

4a Nådehilsen

G4a Nådehilsen

Fra Hovedgudstjenesten

 

G4a

4b Innledningsord

G4b Innledningsord

G4b1 Innledning

G4b2 Intro

Ny

 

 

G4b1

G4b2

4c Bibelvers

G4c fast bibelvers

G4d valgfri bibelvers

Ny

 

G4c

G4dA / G4dB

5 Inngangsbønn

G5 Inngangsbønn

G5a Intro

G5b Bønn

Ny

 

 

G5a

G5bA/ G5bB / G5bC / G5bD / G5bE / G5bF

6 Minneord

G6 Minneord

Lages hver gang gjerne av pårørende

 

 

7 Salme eller musikkinnslag*

G7 Poesi eller dans?

Utkast bestilles

 

 

8 Skriftlesning

G8 Skriftlesing

G8a Innledning

G8b 3 valgfrie bibelvers

Må ha innledningen og min 3 tekster klart

 

 

G8a

 

9 Salme*

G9 Tegnspråksalme*

G9a Innledning

G9b Tegnspråksalme

Ny

 

 

G9a

G9b For forslag se www.tegnkultur.no

10 Tale

G10 Tale

Ny

 

G10

11 Bønn

G11 Bønn

G11a Intro

G11b Bønn

Ny

 

 

G11a

G11b

12 I dine hender*

 

Droppes

 

 

13 Herrens bønn

G13 Herrens bønn

Fra hoved-gudstjenesten

 

G13

14 Salme

 

Droppes

 

 

15 Postludium

G15 Utbæring av kisten

Droppes ved kremasjon

 

 

JORDPÅKASTELSE

16-18 ikke ved kremasjon

 

 

16 Salme

 

Droppes

 

 

17 Skriftlesning*

 

Droppes

 

 

18 Bønn ved gravstedet*

G18 Bønn ved gravstedet

G18a Intro

G18b Bønn

Ny

 

 

G18a

G18b

19 Senkning

G19 Senkning

Ingen tekst

 

 

20 Jordpåkastelse

G20 Jordpåkastelse

G20a I nomini

G20b jordpåkastelse

Ny

 

 

G20aA / G20aB / G20aC / G20aD

G20bA / G20bB / G20bC

21 Skriftord og velsignelse

G21 Skriftord og velsignelse

 

 

 

21a Skriftord

G21a Skriftord

Ny

 

 

21b Velsignelse

G21b Velsignelse

Samme som i hoved gudstjenesten

 

G21bA / G21bB

22 Salme

G22 Våre bønner løft opp

Fra forbønn i hovedgudstjenesten

 

G22

 

 

   
© Døvekirken