K16a Innledning

K16b Bønn for konfirmantene

Del 1

Del 2

Del 3

K16c Konfirmasjonspoesi

K16d Innledning

K16e Bønn for den enkelte konfirmant

H16e1 - Bønn 1

H16e1 - Bønn 2

H16e1 - Bønn 3

K16f Sluttord

   
© Døvekirken