Artikkelindeks

 

2. GUDSTJENESTE MED KONFIRMANTPRESENTASJON

2.1. Innledningen

DNK 2002

Døvekirken 2016

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Lokale forhold avgjør hvordan denne gudstjenesten skal legges opp. Konfirmantenes nærvær skal sette sitt preg på hele gudstjenesten.
Fremstillingen av konfirmantene kan skje på ulike steder i gudstjenesten, for eksempel etter leddet Salme etter prekenen eller i gudstjenestens inngangsdel.
Følgende bønn kan brukes som "Bønn for konfirmantene" på forbønnens plass. Bønnen ledes av liturg ved alteret, gjerne i samarbeid med noen av konfirmasjonstidens ledere.
Til fremstillingen kan man knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger. Menighetssvaret kan være "Gud, vær med oss alle" (Salmer 1997 nr. 159) eller et annet svar. Bønnen kan også bes sammenhengende med "Å Gud, hør vår bønn" (Salmer 1997 nr. 161) som avsluttende menighetssvar.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.
Lokale forhold avgjør hvordan denne gudstjenesten skal legges opp. Konfirmantenes nærvær skal sette sitt preg på hele gudstjenesten.

Fremstillingen av konfirmantene kan skje på ulike steder i gudstjenesten, for eksempel etter prekenen eller i gudstjenestens inngangsdel. Etter ledd 5 Samlingsbønn?

 

Følgende bønn kan brukes som "Bønn for konfirmantene" på 17 Forbønnens plass. Bønnen ledes av liturg ved alteret, gjerne i samarbeid med noen av konfirmasjonstidens ledere.

Til fremstillingen kan man knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger. Menighetssvaret er vår faste 5 Menighetssvar Herre, hør vår bønn fra hovedgudstjenesten.

2.2. - Innspill til enkelte element

*= valgfrie element

DNK 2002

Døvekirken 2016

Handling

 

Alternativ 1

Bønn for konfirmantene som forbønn

K16p Bønn for konfirmantene

Ny

 

K16p1 &, K16p3, K16p4

Menighetssvar

5 Menighetssvar

Fra hovedguds-tjenesten

 

K16p2

Lystenning for hver enkelt konfirmant

Lystenning for hver enkelt konfirmant

 

Avsluttes med

5 Menighetssvar

 

 

 

Fra hovedgudstjenesten

 

 

 

 

K16p2

 


 

   
© Døvekirken