Artikkelindeks

 

 

 

 

Ordning for Dåp OG konfirmasjon

Innspill til strukturen

Oppbyggingen er for dåp og konfirmasjon. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. Oppbyggingen for dåp baserer seg på den reviderte nye dåpsliturgien som er under behandling i kirkemøtet og kirkerådet og som skal vedtas 2017. Lesetekster og poesier er bestilt og vil være tilgjengelig når liturgien foreligger i slutten av 2016.  I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

På møtene skal vi spørre om:

  • Hvordan oppleves forslagene?
  • Fungerer plasseringen av de enkelte leddene?
  • Hvordan oppleves tegnbruken?
  • Hvordan oppleves språkformen?
  • Forslag til endringer?

 

Den første bokstaven betyr «D» for dåp eller «K» for konfirmasjon. Så kommer nummeret for hovedleddet. En liten bokstav (a-i) etter dette står for et underledd en stor bokstav (A, B eller C) for en variant (som kan velges) og et tal for en del av et slikt underledd. 

1. Dåp i hovedgudstjenesten

DNK 2002 (DNK 2011/ 2017)

Døvekirken 2016

Handling

 

Forslag

Mottakelse til dåp

Velkommen i Guds hus

Jesus og barna/Nikodemus

 

D1a Mottakelse til dåp

D1b Velkommen i Guds hus

D1c Jesus og barna/Nikodemus

 

Ny

 

D1aA / D1aB / D1aC / D1aD

D1bA / D1bB

D1c

Takkebønn

D2 Takkebønn

Ny

 

D2a

D2b

D2c

Dåpssalme

D3 Dåpspoesi

 

 

 

Ordet om dåpen og troen

D4 Ordet om dåpen og troen

D4a Mark 10,13-16– innledning

D4b Mark 10,13-16 - tekst eller

D4c Tit 3,4–7 – innledning

D4d Tit 3,4–7 – tekst eller

D4e Joh 3,1–5 – innledning

D4f Joh 3,1–5 – tekst

Ny

 

 

D4aA / D4aB //

 

D4c//

 

D4eA / D4eB

 

Dåpsbefaling

D5a Innledning

D5b Dåpsbefaling tekst

D5c Avsluttning

Ny

 

D5a

Dåpsbefaling

D5c

Dåpens forpliktelse (Formaning)

D6 a/b Formaning

Ny

 

D6a // D6b

Forsakelsen

D7a/b Innledningen

D7c  Forsakelsen

Ny

 

D7a // D7b

D7c

Trosbekjennelsen

13 Trosbekjennelsen

Fra hoved-gudstjenesten

 

13

Dåpen

Bønn ved døpefonten

Spørsmål til dåpsfølget

Dåpen og håndspålegging

Oppløfting

Dåpen

D8a Bønn ved døpefonten

D8b/c Spørsmål til dåpsfølget

D8d/e Inngang og utgang

D8f Dåpshandling

D8g Handspåleggelse

D8h/i Oppløfting

Ny

 

 

D8a

D8bA / D8bB //  D8cA/D8cB

D8dA / D8dB // D8eA /D8eB

D8fA / D8fB / D8fC

D8gA / D8gB

D8h // D8i

Tenning av dåpslys

D9 Tenning av dåpslys - Joh 8,12

Ny

 

D9

Takkebønn

D10a Innledning

D10b Lovprising og bønn

D10c Menighetssvar

 

 

D10a

D10b

D10c

Fader vår

21 Fader vår

Fra hovedgudstjenesten

 

21 Fader Vår

 

D12 1 Pet 1,3

 

 

D12

 

   
© Døvekirken