Ordning for vigsel

Innspill til strukturen

Oppbyggingen er for vigsel. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

På møtene skal vi spørre om:

  • Hvordan oppleves forslagene?
  • Fungerer plasseringen av de enkelte leddene?
  • Hvordan oppleves tegnbruken?
  • Hvordan oppleves språkformen?
  • Forslag til endringer?

 

Den første bokstaven betyr «V» for vigsel. Så kommer nummeret for hovedleddet. En liten bokstav (a-i) etter dette står for et underledd en stor bokstav (A, B eller C) for en variant (som kan velges) og et tal for en del av et slikt underledd. 

Innspill til enkelte element

*= valgfrie element

DNK 2002

Døvekirken 2016

Handling

 

Forslag

1 Preludium/Inngang

V1 Lystenning på alteret og inntog

 

 

 

2 Inngangsord

 

 

 

 

2a Nådehilsen/ I nomini patri

V2a Nådehilsen*

Fra hovedguds-tjenesten

 

V2aB // V2aC // V2aC //V2aA

2b Velkommen

V2b Velkommen

Ny

 

V2b

2c Skriftlesing

V2c Skriftlesing

Må oversettes

 

 

3 Salme

V3 Poesi

Må bestilles

 

 

4 Skriftlesning

V4 Innledningsord

 V4 a Innledning

 

 

 

V4a

4a Fast del med innledning 1 Mos 1,27-28a& Matt 19,4-6

4-I:Fast del med innledning

V4b Mos 1,27-28a

V4c Matt 19,4-6

V4d Oppsummering

Må oversettes

 

 

V4b

V4c

V4d

4b Fleksibel del med 2-4 tekster og avsluttningeb

4-II Fleksibel del

V4e Innledning

V4f

V4g

Minst 2 bør oversettes

 

 

V4e

V4f
V4g

5 Salme*

 

Droppes

 

 

6 Tale

V6 Tale

Lages hver gang

 

 

7 Ekteskapsinngåelse

V7 Ekteskapsinngåelse

V7a Intro

V7b Sørsmål

V7c Erklæring

Ny

 

 

V7a

V7bA // V7bB

V7cA // V7cB

8 Overrekkelse av ringer*

V8 Overrekkelse av ringer*

Ny

 

V8A // V8Ba &V8Bb

9 Forbønn

V9 Forbønn

Ny

 

 

9-I Innledning

V9a- Intro

V9b -Innledning

Ny

 

V9a

V9b

9-II*Fri bønn

 

Droppes

 

 

9-III Fader vår

V9c Fader vår

Fra hovedgudstjenesten

 

V9c

10 Musikk/symbolhandlinger*

 

Droppes

 

 

11 Salme

V10 Tegnspråksalme (f.eks. Gud du er der)

 

 

V10
for forslag seg www.tegnkultur.no

12 Velsignelse

V11 Velsignelse

Fra hovedgudstjenesten

 

V11A // V1B

13 Utgang

V12 Lysslokking & utgang

 

 

 

 

 

   
© Døvekirken