Døvemenighetene i Norge

søndag 6. mars 2016

Liturgireformen fortsetter: Høring kirkelige handlinger 28. mars – 15. mai 2016

Dette brevet finnes også i en tegnspråklig versjon på: 

Liturgireformen fortsetter i 2016 med fokus på kirkelige handlinger dvs. dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

Representanter fra prosjektgruppen skal derfor mellom påske og pinse 2016 besøke menighetene med en høring om disse liturgiene. Utkastene og høringsskjemaene vil fra 14. mars være tilgjengelig på nettsiden www.tegnliturgi.no og vi vil utfordre alle til både å se gjennom forslagene og å diskutere dem sammen i menighetene før høringen.

Oppbyggingen av alle kirkelige handlinger vil følge liturgien i Den norske kirke (DnK), med unntak av dåpsliturgien. Denne følger det nåværende arbeidet med ny dåpsliturgi i DnK og som avsluttes i 2017, og forslaget til dåpsliturgi på norsk tegnspråk er utarbeidet i samarbeid med Kirkerådet. Det er en variant til hvert ledd, og flere varianter vil komme i Del III- Bønne-, salme- og poesibok samt i Del IV- Tekstbok.  Utgangspunktet for liturgiene er at disse gjennomføres i døvekirkene for en tegnpråklig menighet. For gjennomføring av Døvekirkens liturgier i lokale menigheter, viser vi til Veiledningen for hovedgudstjenesten på norsk tegnspråk.

Høringsmøtene gjennomføres på norsk tegnspråk og vil filmes. Om noen ikke ønsker å bli filmet, vil det vedkommende sier gjentas av en av møtelederne slik at det blir filmet. Dette da norsk tegnspråk er Døvekirkens språk, og liturgier og diskusjoner rundt liturgier skal skje på norsk tegnspråk. I mangel av et skriftspråk, blir alt lagt fram og gjennomgått på tegnspråk. Filming av høringsmøtet fungerer som referat.

På møtene skal vi spørre om:

·         Hvordan oppleves forslagene?

·         Fungerer plasseringen av de enkelte leddene?

·         Hvordan oppleves tegnbruken?

·         Hvordan oppleves språkformen?

·         Forslag til endringer?

Høringsmøtene arrangeres på følgende dager og klokkeslett:

2. påskedag 28. mars          kl 12       i Ålesund

Tirsdag 5. april                     kl 18       i Trondheim

Lørdag 9. april                     kl 15       i Kristiansand

Søndag 10. april                  kl 11       i Stavanger

Søndag 10. april                  kl 18       i Bergen

Søndag 24. april                  kl 13       i Tromsø

Søndag 8. mai                      kl 13       i Sandefjord

1. pinsedag 15. mai             kl 11       i Oslo

Vi ønsker alle lykke til med høringsarbeidet!

Med vennlig hilsen

 

 

Hege R. Lønning, leder i prosjektgruppa

   
© Døvekirken