Innhold

 

1.1.       Inngnagsprosession med inngangsdans. 2

1.2. Inngangsdialog. 2

1.3. Inngangsord. 2

1.4. POESI 2

2.1. innleiing syndsvedkjenning. 2

2.2.Syndsvedkjenning. 2

3.1. kYRIE. 3

3.2. Gloria. 3

4. Forkynning. 3

5. Trovedkjenning. 4

6 Preken. 5

Salme: 9

NoS 593 – Du kallte oss til kirken. 9

7 Forbønn. 9

8 Takkeoffer. 11

9 nattverd. 11

9.1.poesi 11

9.2. Fader vår. 11

9.3 Innstiftelse. 12

9.4. Agnus dei 12

9.5. Nattverdsmåltid. 13

9.6.Tilseiing. 13

Salme: NoS 299 -  Nå la oss takke Gud. 13

10.1. LOVPRISING.. 14

10.2.VELSIGNING.. 14

Utgang. 14

poesi 15

Tjenesteoppdraget. 15

Utgangsdans. 15

Prosesjon. 15

 

 

1.1.  Inngnagsprosession med inngangsdans

Kirketjener (Kirketjener) tenner lys

Prosesjon (venter rundt alterert)

Inngangsdans

Bøying for alteret

1.2. Inngangsdialog

Liturg

 

Svar: Alle“Gud er her tilstede”

 

Menigheten ledet av ministrantene svarer:

 

“Vi åpner våre hjerter og tar imot ham”

GUD KOMMER-NED

 

Hjerte ÅPNE TA-IMOT

1.3. Inngangsord

Liturg “Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus kristus”

KJÆRE MENIGHET (SAMMLET)

GUD  VÅR FAR ↑ - HERRE ↑ JESUS KRISTUS

↓NÅDE GI  → ALLE

↓FRED GI → ALLE

1.4. POESI

Kirketjener:  Inngangspoesi – «Hverdagens slit og strev…»

2.1. innleiing syndsvedkjenning

Liturg: “La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder”

NÅ VI BE (ä) GI SYNER VÅRE

 

2.2.Syndsvedkjenning

Liturg: “Hellige Gud, himmelske Far.

 Vi er svake, syndige mennesker. Du er sterk.

 Vi ber deg, vær tålmodige med oss.

 Tilgi oss alle våre synder.

 Herre, gjør oss sterke som deg.

 Gi oss å frykte og elske deg alene”

HELLIG GUD FAR ↑ HIMMEL

VI SYND SVAK (Dårlig)

↑ STERK

VI BED  ↑ SNILL

TÅLMODIG (x) OSS

↑ TILGI OSS

↑HJELPE OSS ENDRE STERK

↑LÆRE OSS ÆRE ELSKE ↑

3.1. kYRIE

Liturg: “Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.

 Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.

 Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.”

HERRE ↑ HJELP OSS – FAR ↑ MISKUNNE ( () ) OSS

KRISTI ↑ HJELP OSS – HERRE ↑ JESUS MISKUNNE OSS

HERRE ↑ HJELP OSS – HELIG ÅND MISKUNNE OSS

 

3.2. Gloria

Liturg:

Ære være Gud i det høyeste.

 

 “Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg.

 Amen”

ÆRE LØFT-OPP GUD↑

↑ VIL (veldig) GJERNE HER-MENNESKER  ALLE  GI NÅDE

VI LOVER (I opp), PRISER (A), TILBE, ÆRE, AMEN

4. Forkynning

1. Første lesing:

Liturg: TA BOK GI à

Tekstleser Lesing:

OPNE BOK, BLAD, BOK HETER «??» KAPITEL ??:

 

LUKKE BOK GI à

Liturg: TA-IMOT , LEGGE-NED

Dans

Mulige tema:

??

5. Trovedkjenning

Liturg leder:

"La oss bekjenne vår hellige tro."

NÅ VI FORTELJE OPEN VÅR HELLIG TRO

 

GUD FAR TROR-PÅ JEG

↑SJEF BESTILLE JORDKLODEN HIMMELEN

 

HERRE JESUS KRISTU TROR-PÅ JEG

HELLIG ÅND KOMMER

JOMFRU MARIA MØTES

Hellig ånd GI Maria TA-IMOT

GRAVID (G), FØDT, BABY

GUD SON ↙

TIDEN-GÅR VOKSE-OPP

PONTIUS (SX2 + brei sjegg) DØMME (skyld) PLAGE (knyte)

JESUS (veldig) VONDT, KORSFESTE, DØD

BEGRAVELSE NEDE OMRÅDE

1-2-3 à OPPSTANDELSE

FARE OPP HIMMEL

GUD FAR (venstre) SETTE

(høgre) OPP SETTE-VED

ÆVE NED

LEVE, DØD, ALLE DØMME

 

HELLIG ÅND TROR-PÅ EG

HELLIG ÅND GJENNOM KIRKE ÅPEN SAMFUNN HELLIG ↘ FÅ KROPP OPPSTANDELSE EVIG LIV

TROR-PÅ EG

 

6 Preken

 

Liturg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Innlede preken

 

BOK TA, OPNE, BLAD PEK à ??? KAPITEL ??  VERS ?? TIL ??

GI →

Tekstleser:.

(BOK) TA-IMOT

 

 

LUKKE GI à

Liturg

Aære være faderen og sonen og den hellige ånd som var er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet

 

 

FADER ↑, SON ↑, HELLIG ÅND

EVIGHET (bakover), EVIGHET (fram), BARE EN SANN(amen) GUD

ÆRE

AMEN

Salme: ??

 

7 Forbønn

Kirketjener: Kunngjøringer

 

 

Liturg:

Leder bønn.

Kirketjener

 tenner lys

Tekstleserleder menigheten (svaret)

 

NÅ VI BE!

“Evige Gud, vi ber
Bevar naturen.
Gi ren luft, rent vann og en ren jord.
La allt liv, mennesker, dyr, fugler, trær og planter
få vokse og leve.”

Lystenning

Menighet: 
BØN LØFT-OPP

“Evige Gud, vi ber
Vern vårt fedreland, vår Konge
og alle som har fått lederansvar iblant oss.
Bevar hjem, familie og samfunn
fra oppløsning og strid.”

Lystenning

Menighet: 
BØN LØFT-OPP

“Evige Gud, vi ber
For dem som lider.
For dem som er rammet av sult og krig.
For flyktninger, syke, fattige og ensomme.
Gi oss å hjelpe hverandre.”

Lystenning

Menighet: 
BØN LØFT-OPP

“Evige Gud, vi ber
La din Ånd skape nytt liv i kirken,
ved Guds ord, dåp, nattverd og bønn.
Hindre splid, og la vår kirke forenes i troen på deg,
Jesus Kristus, vår Frelser.”

Lystenning

Menighet: 
BØN LØFT-OPP

“Evige Gud, vi ber
Bevar Døvekirken,
bevar døvemiljøet,
bevar våre døve brødre og søstre overalt på jorden.
Lær oss å ta ansvar for hverandre.”

Lystenning

Menighet: 
BØN LØFT-OPP


Forbønnen avsluttes ved at presten formulerer en aktuell bønn:

“Evige Gud, vi ber i dag særskilt for ......”

Lystenning

Menighet: 
BØN LØFT-OPP

A M E N”

 

8 Takkeoffer

Kirketjener

 

 

 

 

 

Lisa

Tar opp offeret og gir det til Lisa

 

 

Takkeofferbønn:

Løfte opp offeret

MIN GUD VÅR HERRE

JORDEN ALL FORSKJELLIG DIN

PEK (eg) EIER PEK ↖↑ä NEG

VIRKELIG DIN

GÅVE PEK (på gaven)

GUD VELSIGNE

PEK (på gaven) HJELPE ALLE

 

AMEN

 

9 nattverd

 

9.1.poesi

Karl: Nattverspoesi

9.2. Fader vår

Liturg

NÅ VI BE

 

VÅR FAR ↑ HIMMEL

NAMN DITT HELLIG EVIG

DITT RIKE (himmel) HITT NED

DIN VILJE SKJE (kraft _ mulig)  HELE JORDEN SAMME HIMMEL

BRØ ↑ GI NÅ ALLE-DAGER

OND (skyld)↑ OSS (du) FORLATE

SAME OND (skyld) VI FORLATE

OND (3x) FRISTE , BLI-TREKKT-MOT

BE LEDE FLESE UNNGÅ↓

HIMMEL, MAKT , ÆRE DITT, EVIG (x2) AMEN

9.3 Innstiftelse

Liturg:

 

LENGE SIDEN

AKKURAT (rett)  NATT

JESUS ← DE FORRÅD (peike hakke) ←(jesus)

JESUS BRØD TA HOLDE TAKK (↑)

DISSIPLER (flat sjegg)⃝

BRYTE DELE-UT (brød)

↙(brød) MIN KROPP SPISS VIDERE MINNE MEG

SPISE FERDIG

JESUS KALK TA (holde) TAKK (↑)

GI DRIKK GI

↙(kalk)MITT BLOD GI OND (skyld) FORLATE

GUD DERE NY AVTALE

DRIKK VIDERE MINNE MEG

 

 

9.4. Agnus dei

Liturg:

 

BE (↑) JESUS

OSS (stort) OND(skyld) FORLAT

MENGDE ALLE

OND(skyld) FORLAT

ALLE JESUS (↑) GI FRED

??

9.5. Nattverdsmåltid

Liturg:

 

 

Liturg:

og

Liturg

KOM ALT FERDIG

 

DETTE JESU BLOD / DETTE JESU KROPP

9.6.Tilseiing

Liturg:

 

JESUS ↑ KROSFESTET, OPPSTANDEN

NETTOPP GI OSS DIN HELLIGE KROPP BLOD

VÅRE OND (skyld) SLETTE-UT

GUD-GIR KRAFT HJELP

GUD-GIR LIV HJELP

EVIG LIV

AMEN

Salme: ??

 

10.1. LOVPRISING

Liturg

VI PRISE HERRE GUD

HALLELUJA x3 (sjå opp)

 

 

10.2.VELSIGNING

Liturg

NÅ VI GUD-GIR VELSIGNELSE

 

HERRE ↑ VELSIGNELSE  BEVARE (hakke) DEG

HERRE ↑ANSIKT LYSE-UT  NÅDE GI

HERRE ↑ SE-UTOVER FRED GI

V

AMEN

 

Utgang

poesi

Karl

Tjenesteoppdraget

Liturg: GUD GIR FRED GLEDE VI GÅR

Utgangsdans

 

Prosesjon

 

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (95 Agenda.docx)95 Agenda.docx[Til bruk og redigering for gudstjenester]33 kB
   
© Døvekirken