Ordningen for dåp på norsk tegnspråk er utarbeidet av en prosjektgruppe i Døvekirken og har vært ute til vurdering i Døvekirken og dens menigheter. Den er vedtatt i styrings-gruppen for liturgireform i Døvekirken.

Ordningen er godkjent av Oslo biskop i samarbeid med Kirkerådet og i tråd med liturgiene vedtatt i Kirkemøtet. Den er gjeldende fra 1. påskedag 2019.

Innhold

  1. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten på norsk tegnspråk
  2. Ordning for dåp i egen gudstjeneste på norsk tegnspråk

 

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten på norsk tegnspråk

Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget plass i kirken.

Under ledd 1 Inngang kan det ordnes en prosesjon. Hvis en bruker prosesjonskors, skal dette alltid bæres fremst i prosesjonen. Deretter kan en bære dåpskannen, som settes på plass i døpefonten. Den/de som bærer barn, kan følges av en fra dåpsfølget.

Prosesjon og inngangssalme kan eventuelt kombineres. Tilsvarende kan forsamlingen eventuelt gå ut i prosesjon under postludiet.

Ved dåpshandlingen nevnes bare dåpskandidatens fornavn (uten mellomnavn eller slekts-navn), mens det fulle navnet tas med under ledd 3 Inngangsord.

Liturgen bærer stola i hvitt eller i kirkeårstidens farge.

Mottakelse til dåp

D1. Mottakelse til dåp

L

L

I Faderens og Sønnens og Den hellige

+FADER ↑ SØNN ↑ HELLIGE-ÅND ↑

ånds navn.

NAVN nikk ALLE +distribusjon nikk

 

 

Ved dåp av barn:

 

L

L

Med takk og glede bringer vi i dag dette

I DAG vise til dåpsbarnet DÅP vise til

barnet/disse barna til Gud i den hellige

dåpsbarnet PEK-dåp HELLIG DÅP nikk

dåp.

PEK-dåp

 

FORBINDE-MED +GUD ↑ nikk

 

VI GLEDE nikk +TAKK ↑

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

 

L

L

Med takk og glede bringer vi i dag NN/

I DAG vise til dåpskandidaten DÅP vise til

dere til Gud i den hellige dåp.

dåpskandidaten

 

PEK-dåp HELLIG DÅP nikk PEK-dåp

 

FORBINDE-MED +GUD ↑ nikk

 

VI GLEDE nikk +TAKK ↑

Liturgen fortsetter:

 

L

L

I dåpen tar Gud imot oss og forener oss

+GUD ↑ DÅP TA-IMOT fra baby til Gud

med den korsfestede og oppstandne

Jesus Kristus.

FORENE loki-Jesus til loki-baby JESUS

 

KRISTUS KORSFESTET nikk OPPSTANDEN

 

↑ nikk

Følgende skriftord kan leses:

 

L

L

For så høyt har Gud elsket verden at han

Bibel åpnes, blar i den.

gav sin Sønn, den enbårne, for at hver

 

den som tror på ham, ikke skal gå for-

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

tapt, men ha evig liv.

EN ER GODKJENT]

Joh 3,16

 

 

D2. Skriftlesning

Teksten leses av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen.

Følgende tekst leses:

L

L

 

BIBEL åpnes (bare hvis Bibelen ikke ble

 

åpnet under forrige ledd).

 

Blar i bibelen.

Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og

nikk JESUS rolleovertakelse

åpner Guds rike for dem:

BARN KOMME-TIL-MEG +

 

GUDS ↑RIKE-loki-høyre-øvst behold,

 

snu hånden

 

VISE-BARNA-OPP ↑ +nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

De bar små barn til Jesus for at han

Tar imot bibelen og leser teksten:

skulle røre ved dem, men disiplene viste

 

dem bort. Da Jesus så det, ble han sint

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

og sa til dem: «La de små barna komme

EN ER GODKJENT]

til meg, og hindre dem ikke! For Guds

 

rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg

 

sier dere: Den som ikke tar imot Guds

 

rike slik som et lite barn, skal ikke komme

 

inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la

 

hendene på dem og velsignet dem.

 

Mark 10,13–16

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan denne teksten erstattes med enten:

L

L

 

Blar i bibelen.

Vi blir forent med Kristus i dåpen, sa

PAULUS PEK-bibel nikk SI-TIL-MEG nikk

Paulus:

VI DÅP nikk JESUS KRISTUS KOMME-NED

 

MØTE-OSS FORENE nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Det ble åpenbart hvor god vår Gud og

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

frelser er, og at han elsker menneskene:

EN ER GODKJENT]

Han frelste oss, ikke på grunn av våre

 

rettferdige gjerninger, men fordi han er

 

barmhjertig. Han frelste oss ved badet

 

som gjenføder og fornyer ved Den hellige

 

ånd, som han så rikelig har øst ut over

 

oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi

 

skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli

 

arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

 

Tit 3,4–7

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

Eller:

L

L

 

Blar i bibelen.

Jesus sier at vi blir født på ny i dåpen:

STÅR nikk JOHANNES EVANGELI nikk

 

PEK-bibel

 

JESUS FORTELLE-dere +distribusjon nikk

 

DÅP nikk VI ENDRE NY ↓kropp↓ nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Det var en mann som het Nikodemus.

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

Han var fariseer og en av jødenes råd-

EN ER GODKJENT]

sherrer. Han kom til Jesus om natten og

 

sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som

 

er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre

 

de tegnene du gjør, uten at Gud er med

 

ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig,

 

jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny,

 

kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en

 

som er gammel, bli født?» sa Nikodemus.

 

«Kan noen komme inn i mors liv igjen og

 

bli født for andre gang?» Jesus svarte:

 

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den

 

som ikke blir født av vann og Ånd, kan

 

ikke komme inn i Guds rike.»

 

Joh 3,1–5

 Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

Eller:

L

L

Vi blir døpt til Jesus Kristi død og

Blar i bibelen.

oppstandelse, sier Paulus:

PAULUS nikk SI-TIL-MEG nikk

 

VI DÅP JESUS KRISTUS ↑ DØD nikk

 

OPPSTANDELSE nikk

 

PF-Jesus PF-meg MØTE KNYTTES-til-hver-

 

andre nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

ML/L

 

 

Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kris-tus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetg-jøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kris-tus, tror vi at vi også skal leve med ham.

Rom 6,3-8

 

ML/L

Tar imot bibelen og leser teksten:

 

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-EN ER GODKJENT]

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

 

L

L

 

Tar imot den åpne bibelen, nikker og

 

legger den fra seg.

 

D3. Takkebønn

 

L

L

La oss takke og be.

NÅ nikk VI↑ TAKKE nikk ↑BE nikk

 

 

ML/L

ML/L

Evige Gud,

+EVIG GUD↑ ALT LEVENDE vise til

du som gir liv til alt som lever, og har

verden nikk

skapt oss i ditt bilde.

+Pf-Gud↑ GI-OSS LIV vh stå, hh vise til

Gi henne/ham/dem et hjem i din kirke

verden nikk

VI +nikk DITT BILDE ↓KROPP↓

og omslutt henne/ham/dem med din

 

kjærlighet. Hun/Han/De er dyrebar(e) i

KIRKE «VEGGER» FORANDRET HJEM

dine øyne.

PEK-dåpsbarn nikk

Vi takker deg for NN/NN.

+DIN↑ KJÆRLIGHET OMSLUTT-dåpsbarn

3x nikk

 

vise-til-dåpsbarn OOO nikk

 

+TAKK

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 

Flere alternativer til takkebønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

Her, eller før den avsluttende lovprisningen (1 Pet 1,3), kan presten si noe kortfattet om den aktuelle dåpshandlingen.

 

D4. Dåpssalme

Dåpssalme fremføres av medliturg, alternativt liturg.

En dåpssalme fremføres enten her, før 1 Mottakelse til dåp, før 4 Fadderansvaret eller som avslutning på dåpshandlingen. Dåpssalmen kan deles opp og synges på flere av dis-se stedene i dåpsliturgien. Det kan også fremføres tegnkorsang på ett av disse stedene.

 

L

L

 

 

 

Flere alternativer til dåpssalmer finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

D5. Dåpsbefalingen

Teksten kan gjerne leses av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen:

 

L

L

La oss høre Jesu ord og befaling om den

Henter åpen bibel der den ble lagt etter

hellige dåp:

D2. Blar i den.

 

PEK JESUS KRISTUS ↓

 

PEK-Jesus FORTELLE BEFALE

 

KNYTTET-TIL HELLIG DÅP nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Jeg har fått all makt i himmelen og på

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

jorden. Gå derfor og gjør

EN ER GODKJENT]

alle folkeslag til disipler: Døp dem til

 

Faderens og Sønnens og Den

 

hellige ånds navn og lær dem å holde alt

 

det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med

 

dere alle dager inntil verdens ende.

 

Matt 28,18–20

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg, som tar

 

imot, nikker og legger den til side.

D6. Fadderansvaret

 Liturgen henvender seg til foreldre/foresatte og faddere som forblir sittende.

 Ved dåp av barn:

L

L

Kjære foreldre og faddere.

KJÆRE FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

Dere skal være vitner om at barnet/barna

DERE NÅ nikk VITNE BARN blikk↓ DÅP

er døpt med den kristne dåp.

nikk KRISTEN DÅP nikk

Sammen med vår menighet og hele kirken

DERE-vise til foreldre/faddere

får dere del i et hellig ansvar:

MENIGHET-vise til KIRKEN «VEGGER»

 

HELLIG ANSVAR-vise til alle nikk

å vise omsorg for henne/ham/dem,

PEK-dåpsbarn PEK-foreldre/faddere

be for henne/ham/dem,

VISE-OMSORG-barn

og lære henne/ham/dem selv å be

BE-dåpsbarn LÆRE-dåpsbarn HVORDAN BE

og hjelpe henne/ham/dem til å bruke

LÆRE-dåpsbarn BRUKE GUDS↑ ORD nikk

Guds ord og delta i den hellige nattverd,

LÆRE-dåpsbarn MED NATTVERD

hun/han/de kan leve og vokse i den

BETY PEK-dåpsbarn KAN nikk LEVE VIDERE

VOKSE-OPP KNYTTE-TIL nikk KRISTEN

kristne tro.

TRO nikk

 

 

Ved dåp av større barn, unge og voksne:

 

 

 

L

L

Kjære foreldre og faddere.

KJÆRE FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

Dere skal være vitner om at NN/NN er

DERE NÅ nikk VITNE vise til dåpskandidat

døpt med den kristne dåp.

blikk↓ DÅP nikk KRISTEN DÅP nikk

Sammen med vår menighet og hele kirken

DERE-vise til foreldre/faddere

får dere del i et hellig ansvar:

MENIGHET-vise til KIRKEN «VEGGER»

 

HELLIG ANSVAR-vise til alle nikk

å vise omsorg for henne/ham/dem,

PEK-foreldre/faddere

be for henne/ham/dem,

VISE-OMSORG-dåpskandidat

og hjelpe henne/ham/dem til å bruke

BE ↓DÅPSPERSON↓

Guds ord og delta i den hellige nattverd,

LÆRE-dåpskandidat BRUKE GUDS↑ ORD

hun/han/de kan leve og vokse i den

nikk

kristne tro.

LÆRE-dåpskandidat MED NATTVERD

 

BETY PEK-dåpsbarn KAN nikk LEVE VIDERE

 

UTVIKLE KNYTTE-TIL nikk KRISTEN TRO

 

nikk

 

D7. Forsakelsen og troen 

Ved dåp av barn: 

L

L

La oss sammen bekjenne forsakelsen og

NÅ VI nikk FORSAKELSEN← hode→ TRO

troen, som vi døpes til.

Nikk

 

BEKJENNE.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

 

 

 

L

L

Vil du sammen med denne menigheten

+BLIKK vise-til-dåpskandidat VIL SAM-

bekjenne forsakelsen og troen som vi

MEN OSS-vise til alle FORSAKELSEN←

døpes til?

hode→ TRO +BLIKK BEKJENNE?

 

 

Dåpskandidaten svarer:

 

Dåpskandidaten:

Dåpskandidaten:

Ja.

JA nikker

 

Dåpskandidaten kan om nødvendig bekrefte sitt ja, her og ved dåpshandlingen, på andre måter. De som selv kan svare på spørsmålet, spørres først. Når alle har svart, sier liturgen:

L

La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen.

 

 

L

NÅ VI nikk FORSAKELSEN← hode→ TRO nikk 

BEKJENNE.

  Alle sier, ledet av medliturg. Stemmetolkes ikke:  

  

A

Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

 

A

DJEVELEN BLIKK ↓djevel↓ BLIKK HVEM ALT PEK-djevel hoderist GJORT vise-til-djevel

 

JEG FORSAKE← hode→

A

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

 

  Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,

 som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria,

 pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket,

 stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen,

 sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

 skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

 

 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

 

A

+ GUD FAR-↑

+↑ «SJEF» HIMMEL JORD peke til Gud SKAPT vise til alle

 

+TROR-PÅ JEG ↑ kort nikk +JESUS KRISTUS ↑ kort nikk

JOMFRU MARIA ↑HELLIG ÅND MØTES kort nikk

peke til Maria GRAVID, FØDT, BABY

GUD SØNN peke til baby VOKSE-OPP

PONTIUS PILATUS, OVERLATER-TIL

(folket)

rolleovertakelse

 SMERTE, KORSFESTE, DØD DRA-NED DØDSRIKE VÆRE-DER 3 DAGER HERRE SITTE venstre

OPP til høyre for Herren SITTE

 SENERE til høyre for Herren KOMME-NED DØD venstre ALLE, LEVE høyre ALLE, DØMME vise fra venstre til høyre ALLE JESUS KRISTUS ↑ TROR-PÅ JEG nikk

 

+HELLIG ÅND GI-TIL ALLE KIRKE HELLIG,

 

MENNESKE KOMME-HIT MINGLE HELLIG-vise,

 

SYNDENES FORLATELSE, LEGEMETS OPPSTANDELSE, EVIG LIV TROR-PÅ JEG vise til alt, nikk

 

AMEN

D8. Dåpshandlingen

 D8a. Bønn ved døpefonten

 Vannet helles i døpefonten.

 Liturgen fremsier bønn: 

L

L

Barmhjertige Gud,

+GUD↑

vi takker deg for at dåpens vann ved ditt

VANN vh-spillende fingre

ord er en nådens kilde, der du tilgir oss

DINE ↑gud ORD vh-loki KOMME-NED-vh

vår synd, frelser oss fra dødens makt og

nikk

gir oss løfte om det evige liv.

vann-ENDRE nikk DÅP nikk

 

vann-GI nikk SYNDENES FORLATELSE nikk

 

DØD-loki FRIGJØRE-FRA nikk

 

EVIG LIV nikk vann-GI-OSS nikk

 

TAKK nikk

Send din Ånd så hun/han/de som døpes

I DAG nikk vise-til-dåpsbarn DÅP nikk

reises opp til det nye livet med Jesus

vise-til dåpsbarn nikk

Kristus, vår Herre.

vh-fast +SNILL↑ HELLIG ÅND

 

JESUS KRISTUS vise-til-Jesus

 

Pf-Jesus KOMME-NED møte

 

vh-Pf-dåpsbarn Jesus-OMSLUTTE

 

Pf-dåpsbarn bortover VIDERE NYTT LIV

 

nikk

Mellom hver dåp kan det fremføres en kort poesi eller et vers fra en egnet tegnspråksalme. 

Se Del III – Bønne-, salme- og poesibok for alternativer.

 

D8b. Spørsmål til dåpsfølget

 Dåpsfølget går fram til døpefonten.

 Ved dåp av barn:

L

L

Hva heter barnet?

vise-til-dåpsbarn HETE HVA?

Den som bærer barnet, sier barnets fornavn:

 

L

L

Vil dere at NN skal døpes til Faderens

DERE-foreldre VIL PEK-dåpsbarn

og Sønnens og Den hellige ånds navn og

NAVNETEGN

oppdras til et liv i den kristne forsakelse

PEK-dåpsbarn DÅP nikk KNYTTE-TIL

og tro?

FADEREN↑ SØNNEN↑ HELLIG ÅND↑

 

NAVN↑? nikk

 

vise-til-foreldre OPPDRA KNYTTE-TIL

 

KRISTEN FORSAKELSE← hode→ TRO nikk

 

vise-til-dåpsbarn ?

 

 

Den som bærer barnet, foreldre/foresatte og faddere svarer:

ML

ML

Ja.

JA

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

 

L

L

Hva heter du?

vise-til-dåpskandidat HETE HVA?

 

vise-til-dåpskandidat

Den som skal døpes, svarer selv ved å si fornavnet sitt.

Om nødvendig kan en annen si navnet.

 

 

 

L

L

Vil du bli døpt til Faderens og Sønnens

vise-til-dåpskandidat VIL DU DÅP KNYTTE-TIL

og Den hellige ånds navn og leve i den

FADEREN↑ SØNNEN↑ HELLIG ÅND↑

kristne forsakelse og tro?

NAVN↑? nikk

 

PEK-dåpskandidat VIL LEVE VIDERE

 

KRISTEN FORSAKELSE← hode→ TRO nikk

 

vise-til-dåpskandidat ?

Den som skal døpes, svarer:

 

Dåpskandidaten

Dåpskandidaten

Ja.

JA nikker

 

D8c. Dåpen og håndspålegging

Liturgen ber bønnen før og etter korstegningen med åpen håndflate vendt mot barnets/dåpskandidatens ansikt.

L

L

Gud bevare din utgang og din inngang fra

NÅ nikk EVIG↗ DIN-dåpsbarn

nå og til evig tid.

UTGANG-ut herfra INNGANG-inn hit nikk

Jeg tegner deg med det hellige korsets

GUD↑ BEVARE nikk

tegn + til vitnesbyrd om at du skal tilhøre

HELLIG KORS GI-dåpsbarn +

den korsfestede og oppstandne Jesus

NÅ PEK-dåpsbarn KNYTTE-TIL

Kristus og tro på ham.

+JESUS KRISTUS↑

 

KORSFESTET nikk OPPSTANDEN↑ nikk

 

NÅ nikk PEK-dåpsbarn TRO↑-Jesus nikk

 

 

L

L

NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og

NAVNETEGN vise-til-dåpsbarn nikk

befaling døper jeg deg til Faderens og

+JESUS KRISTUS↑

Sønnens og Den hellige ånds navn.

PEK-jesus BEFALE nikk

 

JEG DÅPE-vise til dåpsbarn nikk

 

KNYTTE-TIL FADEREN↑ nikk SØNNEN↑

 

nikk HELLIG ÅND↑ nikk NAVN↑ nikk

 

Etter dette er sagt, øser liturgen med hånden rikelig med vann over hodet til den som døpes tre ganger. Liturgen legger sammen med foreldre/foresatte og faddere hånden på den døptes hode først (liturgens hånd øverst), fjerner sin hånd mens de andres hender forblir på dåpsbarnets hode og sier:

 

L

L

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin

NÅ +GUD↑ SJEF HELLIG ÅND KOMME-

hellige Ånd, født deg på ny og tatt deg

NED-2fh-til-dåpsbarn

inn i sin troende menighet. Gud styrke

ENDRE NY ↓dåpsbarn↓ nikk

deg med sin nåde til det evige liv.

PEK-her +MENIGHETEN nikk Pf-dåpsbarn-

Fred være med deg.

komme-inn-i nikk

 

GUD↑ STYRKE GI-Pf-dåpsbarn-

 

OMSLUTTE nikk

 

↑EVIG LIV GI-fra Gud til Pf dåpsbarn nikk

 

FRED OMSLUTTE-Pf dåpsbarn

  

bli-med-videre-i-livet nikk

 

 D8d. Oppløfting 

Den som bærer barnet løfter dåpsbarnet opp og vender det mot menigheten.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan disse vende seg mot menigheten.

Følgende ord sies:

  

L

 

 

Dette er NN, Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi verdensvide kirke.

L

VENNLIGST KOM-FREM

SE vise-til-dåpsbarn

NAVNETEGN vise-til-dåpsbarn nikk

NÅ nikk vise-til-dåpsbarn DØPT nikk

MENIGHET-vise til nikk

KRISTI KIRKE «VEGGER»

ee fast, vh viser dåpsbarn inn i kirken nikk

 

D9a. Dåpslys tennes

 Liturgen sier: 

L

L

Et lys er tent for NN.

NAVNETEGN vise-til-dåpsbarn nikk

 

+LYS-loki nikk DITT-dåpsbarn nikk

 

VI TENNE nikk

 

Lyset tennes, settes i en lysholder og gis til en i dåpsfølget etter avtale. Lyset brenner til etter det er tatt ut med utgangsprosesjonen.

 

Deretter sier liturgen: 

D9b. Joh 8,12 

L

L

Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

følger meg, skal ikke vandre i mørket,

EN ER GODKJENT]

men ha livets lys.»

 

Joh 8,12

 

  

D10a. Bønn og lovprisning

Bønnen kan leses her eller under forbønnen (ledd 16) i gudstjenesten.

Bønnen kan bes av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen.

L

L

La oss takke og be.

NÅ nikk VI↑ TAKKE nikk ↑BE nikk

 

 

ML/L

ML/L

Trofaste Gud,

+GUD↑ TROFAST↑ nikk

Vi takker deg for dåpen,

DÅP-v ↑TA-IMOT

der du tar imot oss og kaller oss ved navn.

NAVN GI-OSS nikk TAKK nikk

 

I DAG vise-til-dåpsbarn DÅP nikk

Vi ber for NN/barna/dem som er døpt i

VI ↑BER ↑ nikk

dag.

+SITT-dåpsbarn LIV nikk

Vær med henne/ham/dem gjennom livet

Pf-Gud-møte Pf-dåpsbarn

 

og bevar henne/ham/dem i dåpens nåde.

vandre-sammen

 

 

DÅP? PEK-Gud NÅDE GI-dåpsbarn

 

Styrk foreldre og faddere i deres oppgave

OMSORG-dåpsbarn nikk

 

 

FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

 

 

DERES OPPGAVE

 

 

+Gud SNILL STYRKE-Gud-gi-dem nikk

 

 

 

 

A

A

 

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 

Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 D10b. Fader Vår

 Fader Vår fremsies. Dersom det er nattverd i gudstjenesten, kan Fader Vår falle bort her. 

L

L

La oss sammen be den bønnen Jesus har

JESUS-vise-til HAN LÆRT OSS BØNN nikk

lært oss:

NÅ VI BE nikk

 

 

Alle sier, ledet av medliturg. Stemmetolkes ikke:

A

A

Vår Far i himmelen.

+VÅR FAR ER-DER HIMMEL

La navnet ditt helliges.

+NAVN DITT HELLIG nikk EVIG

La riket ditt komme.

+DITT RIKE KOMME-NED nikk

La viljen din skje på jorden slik som i

+DIN VILJE ER-DER HIMMEL

himmelen.

+OGSÅ spre-hånd HELE-JORDEN nikk

Gi oss i dag vårt daglige brød,

+BRØD GI-OSS nikk I-DAG ALLE-DAGER nikk

og tilgi oss vår skyld,

+MINE SYNDER DU TILGI nikk

slik også vi tilgir våre skyldnere.

+SAMME SYNDER-ANDRE nikk jeg-TILGI nikk

Og la oss ikke komme i fristelse,

+OND blikk-venstre BLI-TRUKKET-mot-

men frels oss fra det onde.

venstre

 

+NEI-hoderist FRELSE nikk KOMME-TIL-GUD

For riket er ditt,

+RIKET DITT, MAKT, ÆRE, I-EVIGHET

og makten og æren i evighet.

 

Amen.

AMEN.

 Det er også mulig å benytte en poetisk variant som finnes i Del III - Bønne-, salme-og poesibok.

 

D11. 1 Pet 1,3

L

 

 

 

 

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

 

1 Pet 1,3

 

L

Henter åpen bibel der den ble lagt etter D5. Blar i den.

 

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-EN ER GODKJENT]

 

Nikker, og lukker bibelen samt legger den til side.

 

 D16. Bønn og lovprisning

 Bønnen bes enten her eller rett etter dåpshandlingen (ledd 10). Bønnen kan bes av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen. Ved særskilte anledninger kan det brukes en lokalt formulert takkebønn. 

L

L

La oss be og takke.

NÅ nikk VI↑ TAKKE nikk ↑BE nikk

 

 

ML/L

ML/L

ML/L

+GUD↑ TROFAST↑ nikk

Trofaste Gud,

DÅP-v ↑TA-IMOT

Vi takker deg for dåpen,

NAVN GI-OSS nikk TAKK nikk

der du tar imot oss og kaller oss ved navn.

I DAG vise-til-dåpsbarn DÅP nikk

 

VI ↑BER ↑ nikk

Vi ber for NN/barna/dem som er døpt i

+SITT-dåpsbarn LIV nikk

dag.

Pf-Gud-møte Pf-dåpsbarn

Vær med henne/ham/dem gjennom livet

vandre-sammen

og bevar henne/ham/dem i dåpens nåde.

DÅP? PEK-Gud NÅDE GI-dåpsbarn

 

OMSORG-dåpsbarn nikk

Styrk foreldre og faddere i deres oppgave.

FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

 

DERES OPPGAVE

 

+Gud SNILL STYRKE-Gud-gi-dem nikk

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

 


Ordning for dåp i egen gudstjeneste på norsk tegnspråk

 

Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget plass i kirken.

 Under ledd 1 Inngang kan det ordnes en prosesjon. Hvis en bruker prosesjonskors, skal dette alltid bæres fremst i prosesjonen. Deretter kan en bære dåpskannen, som settes på plass i døpefonten. Den/de som bærer barn, kan følges av en fra dåpsfølget.

 Ved dåpshandlingen nevnes bare dåpskandidatens fornavn (uten mellomnavn eller slekts-navn), mens det fulle navnet tas med under ledd 3 Inngangsord.

 Liturgen bærer stola i hvitt eller i kirkeårstidens farge.

1. SAMLING

 Inngang

 Lystenning på alteret

 Lyset på alteret tennes for å signalisere at menigheten samles for gudstjeneste.

 Prosesjon

 Menigheten står under prosesjonen. Dåpskandidatene, både barn som bæres og de som går selv, kommer inn i kirken i prosesjon under preludiet. De tar plass etter stedets skikk.

 Menigheten setter seg.

 Mottakelse til dåp

 L

L

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

+FADER ↑ SØNN ↑ HELLIGE-ÅND ↑ NAVN nikk ALLE +distribusjon nikk

 

Her kan det kort sies noe om gudstjenesten som følger. Dåpskandidatens fulle navn og navnetegn nevnes.

Inngangspoesi med dåpstema

 En medliturg fremfører inngangspoesien. 

L

L

 

 

 Flere alternativer til inngangspoesier med dåpstema finnes i Del III – Bønne-, salme-og poesibok.

 

En medliturg eller hele menigheten ledet av en medliturg ber samlingsbønnen. Når syndsbekjennelsen er lagt til samlingsdelen, er det en medliturg som ber samlingsbønnen mens hele menigheten ber syndsbekjennelsen.

 

Samlingsbønnen

innledes med: 

L

L

La oss be.

NÅ VI-ALLE BE ↑

 

 

Enten medliturg eller menigheten, ledet av medliturg sier:

 

 

ML eller A

ML eller A

Hellige Gud, du som har gitt oss livet i

HELLIG GUD vise til Gud, nikk

gave:

vise til GUD GI-OSS GAVE nikk LIV GI-OSS

 

nikk

Takk for at du tar imot oss i dåpen

VI DÅP KNYTTET vise til Gud, nikk

og styrker oss i nattverdens måltid.

FÅ fra GUD BRØD VIN nikk

Led oss ved ditt ord

VI SPISE DRIKKE nikk FØLE STYRKE nikk

og gjør oss åpne for det du vil gi oss.

↑ DITT ORD VI-FÅ nikk

 

BLA-I se opp, nikk

 

ÅPNE TA-IMOT blikk, nikk

 

TAKK nikk

 

 

Samlingsbønnen avsluttes med:

 

A

A

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

Alternativer til samlingsbønner finnes i Del III - Bønne-, salme- og poesibok.

Mottakelse til dåp

 Ved dåp av barn: 

L

L

Med takk og glede bringer vi i dag dette

I DAG vise til dåpsbarnet DÅP vise til

barnet/disse barna til Gud i den hellige

dåpsbarnet PEK-dåp HELLIG DÅP nikk

dåp.

PEK-dåp

 

FORBINDE-MED +GUD ↑ nikk

 

VI GLEDE nikk +TAKK ↑

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

 

 

 

L

L

Med takk og glede bringer vi i dag

I DAG vise til dåpskandidaten DÅP vise til

NN/dere til Gud i den hellige dåp.

dåpskandidaten

 

PEK-dåp HELLIG DÅP nikk PEK-dåp

 

FORBINDE-MED +GUD ↑ nikk

 

VI GLEDE nikk +TAKK ↑

Liturgen fortsetter:

 

 

 

L

L

I dåpen tar Gud imot oss og forener oss

+GUD ↑ DÅP TA-IMOT fra baby til Gud

med den korsfestede og oppstandne

Jesus Kristus.

FORENE loki-Jesus til loki-baby JESUS

 

KRISTUS KORSFESTET nikk OPPSTANDEN

 

↑ nikk

Følgende skriftord kan leses:

 

L

L

 

Bibel åpnes, blar i den.

For så høyt har Gud elsket verden at han

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

gav sin Sønn, den enbårne, for at hver

EN ER GODKJENT]

den som tror på ham, ikke skal gå for-

 

tapt, men ha evig liv.

 

Joh 3,16

 

 

Teksten leses av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen.

 

Følgende tekst leses:

 

L

L

 

BIBEL åpnes (bare hvis Bibelen ikke ble

 

åpnet under forrige ledd).

 

Blar i bibelen.

Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og

nikk JESUS rolleovertakelse

åpner Guds rike for dem:

BARN KOMME-TIL-MEG +

 

GUDS ↑RIKE-loki-høyre-øverst behold,

 

snu hånden

 

VISE-BARNA-OPP ↑ +nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

De bar små barn til Jesus for at han

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

skulle røre ved dem, men disiplene viste

EN ER GODKJENT]

dem bort. Da Jesus så det, ble han sint

 

og sa til dem: «La de små barna komme

 

til meg, og hindre dem ikke! For Guds

 

rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg

 

sier dere: Den som ikke tar imot Guds

 

rike slik som et lite barn, skal ikke komme

 

inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la

 

hendene på dem og velsignet dem.

 

Mark 10,13–16

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan denne teksten erstattes med enten:

 

L

L

 

Blar i bibelen.

Vi blir forent med Kristus i dåpen,

PAULUS PEK-bibel nikk SI-TIL-MEG nikk

sa Paulus

VI DÅP nikk JESUS KRISTUS KOMME-NED

 

MØTE-OSS FORENE nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Det ble åpenbart hvor god vår Gud og

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

frelser er, og at han elsker menneskene:

EN ER GODKJENT]

Han frelste oss, ikke på grunn av våre

 

rettferdige gjerninger, men fordi han er

 

barmhjertig. Han frelste oss ved badet

 

som gjenføder og fornyer ved Den hellige

 

ånd, som han så rikelig har øst ut over

 

oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi

 

skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli

 

arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

 

Tit 3,4–7

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

Eller: 

L

L

Jesus sier at vi blir født på ny i dåpen:

Blar i bibelen.

 

STÅR nikk JOHANNES EVANGELI nikk

 

PEK-bibel

 

JESUS FORTELLE-dere +distribusjon nikk

 

DÅP nikk VI ENDRE NY ↓kropp↓ nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

  

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Det var en mann som het Nikodemus.

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

Han var fariseer og en av jødenes råd-

EN ER GODKJENT]

sherrer. Han kom til Jesus om natten og

 

sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som

 

er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre

 

de tegnene du gjør, uten at Gud er med

 

ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig,

 

jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny,

 

kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en

 

som er gammel, bli født?» sa Nikodemus.

 

«Kan noen komme inn i mors liv igjen og

 

bli født for andre gang?» Jesus svarte:

 

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den

 

som ikke blir født av vann og Ånd, kan

 

ikke komme inn i Guds rike.»

 

Joh 3,1–5

 Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

Eller: 

L

L

 

Blar i bibelen.

Vi blir døpt til Jesus Kristi død og

PAULUS nikk SI-TIL-MEG nikk

oppstandelse, sier Paulus:

VI DÅP JESUS KRISTUS ↑ DØD nikk

 

OPPSTANDELSE nikk

 

PF-Jesus PF-meg MØTE KNYTTES-til-hver-

 

andre nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi

EN ER GODKJENT]

ble begravet med ham da vi ble døpt

 

med denne dåpen til døden. Og som

 

Kristus ble reist opp fra de døde ved sin

 

Fars herlighet, skal også vi vandre i et

 

nytt liv. Har vi vokst sammen med Kris-

 

tus i en død som er lik hans, skal vi være

 

ett med ham i en oppstandelse som er lik

 

hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble

 

korsfestet med ham, for at den kroppen

 

som er underlagt synden, skulle tilintetg-

 

jøres og vi ikke lenger skulle være slaver

 

under synden. For den som er død, er

 

befridd fra synden. Er vi døde med Kris-

 

tus, tror vi at vi også skal leve med ham.

 

Rom 6,3-8

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 

L

ML/L

 

Tar imot den åpne bibelen, nikker og

 

legger den fra seg.

 

Takkebønn 

L

L

 

La oss takke og be.

NÅ nikk VI↑ TAKKE nikk ↑BE nikk

 

 

 

 

ML/L

ML/L

 

Evige Gud,

+EVIG GUD↑ ALT LEVENDE vise til

 

du som gir liv til alt som lever, og har

verden nikk

 

skapt oss i ditt bilde.

+Pf-Gud↑ GI-OSS LIV vh stå, hh vise til

 

 

verden nikk

 

 

VI +nikk DITT BILDE ↓KROPP↓

 

Gi henne/ham/dem et hjem i din kirke

KIRKE «VEGGER» FORANDRET HJEM

 

og omslutt henne/ham/dem med din

PEK-dåpsbarn nikk

 

kjærlighet.

+DIN↑ KJÆRLIGHET OMSLUTT-dåpsbarn

 

Hun/Han/De er dyrebar(e) i dine øyne.

3x nikk

 

vise-til-dåpsbarn OOO nikk

 

Vi takker deg for NN/NN.

+TAKK

 

 

 

 

 

A

A

 

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 

 

Flere alternativer til takkebønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

Ordet

 

En eller to av de følgende tekstene eller av søndagens tekster fra Del IV – Tekstbok leses.

 Tekstene kan gjerne leses av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

 

L/ML

L/ML

La oss høre Herrens ord.

BIBEL åpnes og gis til medliturg.

ML

ML

Det står skrevet i ---

Tar imot bibelen og blar i den.

 

PEK-bok STÅ…

 

Leser teksten.

Enten:

 

L

L

 

Blar i bibelen.

Jesus sier at vi blir født på ny i dåpen:

STÅR nikk JOHANNES EVANGELI nikk

 

PEK-bibel

 

JESUS FORTELLE-dere +distribusjon nikk

 

DÅP nikk VI ENDRE NY ↓kropp↓ nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Det var en mann som het Nikodemus.

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

Han var fariseer og en av jødenes råd-

EN ER GODKJENT]

sherrer. Han kom til Jesus om natten og

 

sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som

 

er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre

 

de tegnene du gjør, uten at Gud er med

 

ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig,

 

jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny,

 

kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en

 

som er gammel, bli født?» sa Nikodemus.

 

«Kan noen komme inn i mors liv igjen og

 

bli født for andre gang?» Jesus svarte:

 

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den

 

som ikke blir født av vann og Ånd, kan

 

ikke komme inn i Guds rike.»

 

Joh 3,1–5

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

Eller:

 

L

L

Vi blir forent med Kristus i dåpen, sier

Blar i bibelen.

Paulus:

PAULUS PEK-bibel nikk SI-TIL-MEG nikk

 

 

VI DÅP nikk JESUS KRISTUS KOMME-NED

 

MØTE-OSS FORENE nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Det ble åpenbart hvor god vår Gud og

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

frelser er, og at han elsker menneskene:

EN ER GODKJENT]

Han frelste oss, ikke på grunn av våre

 

rettferdige gjerninger, men fordi han er

 

barmhjertig. Han frelste oss ved badet

 

som gjenføder og fornyer ved Den hellige

 

ånd, som han så rikelig har øst ut over

 

oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi

 

skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli

 

arvinger til det evige liv, som er vårt håp.

 

Tit 3,4–7

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

 Eller: 

L

L

 

Blar i bibelen.

Vi blir døpt til Jesus Kristi død og

PAULUS nikk SI-TIL-MEG nikk

oppstandelse, sier Paulus:

VI DÅP JESUS KRISTUS ↑ DØD nikk

 

OPPSTANDELSE nikk

 

PF-Jesus PF-meg MØTE KNYTTES-til-hver-

 

andre nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi

EN ER GODKJENT]

ble begravet med ham da vi ble døpt med

 

denne dåpen til døden. Og som Kristus

 

ble reist opp fra de døde ved sin Fars

 

herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

 

Har vi vokst sammen med Kristus i en død

 

som er lik hans, skal vi være ett med ham i

 

en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at

 

vårt gamle menneske ble korsfestet med

 

ham, for at den kroppen som er under-

 

lagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke

 

lenger skulle være slaver under synden.

 

For den som er død, er befridd fra synden.

 

Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også

 

skal leve med ham.

 

Rom 6,3-8

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg.

 

Når teksten er ferdig lest, gis tegnet tilbake til liturgen:

 

L

L/ML

Slik lyder Herrens ord.

Tar imot den åpne bibelen, legger den

 

fra seg.

 

 

 Dåpssalme

 Dåpssalme fremføres av medliturg, alternativt liturg.

 En dåpssalme synges enten her, før 1 Mottakelse til dåp, før 4 Fadderansvaret eller som avslutning på dåpshandlingen. Dåpssalmen kan deles opp og synges på flere av disse stedene i dåpsliturgien. Det kan også fremføres tegnkorsang på ett av disse stedene.

 

L

L

 

Flere alternativer til dåpssalmer finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

Preken

 

Liturgen holder en kort preken knyttet til en eller flere av tekstene som er lest.

 

I prekendelen kan det i samråd med liturgen legges inn aktualiserende, dramatiser-ende eller aktiviserende innslag som er samordnet med innholdet i prekenen.

 

Prekenen avsluttes med:

 

Predikant

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd som er en sann GUD i all evighet. Amen.

 

Predikant

FAR ↑, SØNN ↑, HELLIG ÅND

EN SANN GUD nikk ↑ VI-KNYTTET-DEG EVIG ↑

 

AMEN

 

 III. Forbønn

 

Forbønn kan utelates i denne ordningen.

 Forbønnen innledes av liturg:

 

L

L

La oss be.

VI-ALLE BE ↑

 

Medliturg eller en fra dåpsfølget går frem og fremsier bønn:

L

L

 

 

  

Alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

Lyset tennes. Alle sier, ledet av medliturg:

 

A

A

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 

Dåp

 

Dåpsbefalingen

 Teksten kan gjerne leses av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen:

 

L

L

 

Henter åpen bibel der den ble lagt etter

 

D2. Blar i den.

La oss høre Jesu ord og befaling om den

PEK JESUS KRISTUS ↓

hellige dåp:

PEK-Jesus FORTELLE BEFALE

 

KNYTTET-TIL HELLIG DÅP nikk

 

Bibelen gis til ML/tekstleser.

 

 

ML/L

ML/L

 

Tar imot bibelen og leser teksten:

Jeg har fått all makt i himmelen og på

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

jorden. Gå derfor og gjør

EN ER GODKJENT]

alle folkeslag til disipler: Døp dem til

 

Faderens og Sønnens og Den

 

hellige ånds navn og lær dem å holde alt

 

det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med

 

dere alle dager inntil verdens ende.

 

Matt 28,18–20

 

 

Åpen bibel gis tilbake til liturg, som tar

 

imot, nikker og legger den til side.

 Fadderansvaret

 Når liturgen snakker til foreldre/foresatte og faddere, skal sistnevnte forbli sittende.

 Ved dåp av barn: 

L

L

Kjære foreldre og faddere.

KJÆRE FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

Dere skal være vitner om at barnet/barna

DERE NÅ nikk VITNE BARN blikk↓ DÅP

er døpt med den kristne dåp.

nikk KRISTEN DÅP nikk

Sammen med vår menighet og hele kirken

DERE-vise til foreldre/faddere

får dere del i et hellig ansvar:

MENIGHET-vise til KIRKEN «VEGGER»

 

HELLIG ANSVAR-vise til alle nikk

å vise omsorg for henne/ham/dem,

PEK-dåpsbarn PEK-foreldre/faddere

be for henne/ham/dem,

VISE-OMSORG-barn

og lære henne/ham/dem selv å be

BE-dåpsbarn LÆRE-dåpsbarn HVORDAN BE

og hjelpe henne/ham/dem til å bruke

LÆRE-dåpsbarn BRUKE GUDS↑ ORD nikk

Guds ord og delta i den hellige nattverd,

LÆRE-dåpsbarn MED NATTVERD

hun/han/de kan leve og vokse i den

BETY PEK-dåpsbarn KAN nikk LEVE VIDERE

kristne tro.

VOKSE-OPP KNYTTE-TIL nikk KRISTEN

 

TRO nikk

Ved dåp av større barn, unge og voksne:

 

L

L

Kjære foreldre og faddere.

KJÆRE FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

Dere skal være vitner om at NN/NN er

DERE NÅ nikk VITNE vise til dåpskandidat

døpt med den kristne dåp.

blikk↓ DÅP nikk KRISTEN DÅP nikk

Sammen med vår menighet og hele kirken

DERE-vise til foreldre/faddere

får dere del i et hellig ansvar:

MENIGHET-vise til KIRKEN «VEGGER»

å vise omsorg for henne/ham/dem,

HELLIG ANSVAR-vise til alle nikk

be for henne/ham/dem,

 

og hjelpe henne/ham/dem til å bruke

PEK-foreldre/faddere

Guds ord og delta i den hellige nattverd,

VISE-OMSORG-dåpskandidat

hun/han/de kan leve og vokse i den

BE ↓DÅPSPERSON↓

kristne tro.

LÆRE-dåpskandidat BRUKE GUDS↑ ORD

 

nikk

 

LÆRE-dåpskandidat MED NATTVERD

 

BETY PEK-dåpsbarn KAN nikk LEVE VIDERE

 

UTVIKLE KNYTTE-TIL nikk KRISTEN TRO

 

nikk

 

 Forsakelsen og troen

 Ved dåp av barn: 

L

L

La oss sammen bekjenne forsakelsen og

NÅ VI nikk FORSAKELSEN← hode→ TRO

troen, som vi døpes til.

nikk

 

BEKJENNE.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

 

L

L

Vil du sammen med denne menigheten

+BLIKK vise-til-dåpskandidat VIL SAM-

bekjenne forsakelsen og troen som vi

MEN OSS-vise til alle FORSAKELSEN←

døpes til?

hode→ TRO +BLIKK BEKJENNE?

 

 

Dåpskandidaten svarer:

 

Dåpskandidaten:

Dåpskandidaten:

Ja.

JA nikker

 

Dåpskandidaten kan om nødvendig bekrefte sitt ja, her og ved dåpshandlingen, på andre måter. De som selv kan svare på spørsmålet, spørres først. Når alle har svart, sier liturgen:

 

L

La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen.

L

NÅ VI nikk FORSAKELSEN← hode→ TRO nikk

BEKJENNE.

 Alle sier, ledet av medliturg. Stemmetolkes ikke:  

 

 

A

Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

 

A

DJEVELEN BLIKK ↓djevel↓ BLIKK HVEM ALT PEK-djevel hoderist GJORT vise-til-djevel

 

JEG FORSAKE← hode→

A

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

 

  Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,

 som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria,

 pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket,

 stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen,

 sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

 skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

 

 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.

 

A

+ GUD FAR-↑

+↑ «SJEF» HIMMEL JORD peke til Gud SKAPT vise til alle

 

+TROR-PÅ JEG ↑ kort nikk +JESUS KRISTUS ↑ kort nikk

JOMFRU MARIA ↑HELLIG ÅND MØTES kort nikk

peke til Maria GRAVID, FØDT, BABY

GUD SØNN peke til baby VOKSE-OPP

PONTIUS PILATUS, OVERLATER-TIL

(folket)

rolleovertakelse

 SMERTE, KORSFESTE, DØD DRA-NED DØDSRIKE VÆRE-DER 3 DAGER HERRE SITTE venstre

OPP til høyre for Herren SITTE

 SENERE til høyre for Herren KOMME-NED DØD venstre ALLE, LEVE høyre ALLE, DØMME vise fra venstre til høyre ALLE JESUS KRISTUS ↑ TROR-PÅ JEG nikk

 

+HELLIG ÅND GI-TIL ALLE KIRKE HELLIG,

 

MENNESKE KOMME-HIT MINGLE HELLIG-vise,

 

SYNDENES FORLATELSE, LEGEMETS OPPSTANDELSE, EVIG LIV TROR-PÅ JEG vise til alt, nikk

 

AMEN

 

 Dåpshandlingen

 

Bønn ved døpefonten

 Vannet helles i døpefonten.

 Liturgen fremsier bønn:

 

L

L

Barmhjertige Gud,

+GUD↑

vi takker deg for at dåpens vann ved ditt

VANN vh-spillende fingre

ord er en nådens kilde, der du tilgir oss

DINE ↑gud ORD vh-loki KOMME-NED-vh

vår synd, frelser oss fra dødens makt og

nikk

gir oss løfte om det evige liv.

vann-ENDRE nikk DÅP nikk

 

vann-GI nikk SYNDENES FORLATELSE nikk

 

DØD-loki FRIGJØRE-FRA nikk

 

EVIG LIV nikk vann-GI-OSS nikk

 

TAKK nikk

Send din Ånd så hun/han/de som døpes

I DAG nikk vise-til-dåpsbarn DÅP nikk

reises opp til det nye livet med Jesus

vise-til dåpsbarn nikk

Kristus, vår Herre.

vh-fast +SNILL↑ HELLIG ÅND

 

JESUS KRISTUS vise-til-Jesus

 

Pf-Jesus KOMME-NED møte

 

vh-Pf-dåpsbarn Jesus-OMSLUTTE

 

Pf-dåpsbarn bortover VIDERE NYTT LIV

 

nikk

 Mellom hver dåp kan det fremføres en kort poesi eller et vers fra en egnet tegnspråksalme.

 Disse finner du i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

 Spørsmål til dåpsfølget

 Dåpsfølget går fram til døpefonten.

 Ved dåp av barn: 

L

L

Hva heter barnet?

vise-til-dåpsbarn HETE HVA?

 

Den som bærer barnet, sier barnets fornavn først ved å stave navnet, og deretter oppgi navnetegnet.

L

L

Vil dere at NN skal døpes til Faderens

DERE-foreldre VIL PEK-dåpsbarn

og Sønnens og Den hellige ånds navn og

NAVNETEGN

oppdras til et liv i den kristne forsakelse

PEK-dåpsbarn DÅP nikk KNYTTE-TIL

og tro?

FADEREN↑ SØNNEN↑ HELLIG ÅND↑

 

NAVN↑? nikk

 

vise-til-foreldre OPPDRA KNYTTE-TIL

 

KRISTEN FORSAKELSE← hode→ TRO nikk

 

vise-til-dåpsbarn ?

Den som bærer barnet, foreldre/foresatte og faddere svarer:

ML

ML

Ja.

JA

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

 

L

L

Hva heter du?

vise-til-dåpskandidat HETE HVA?

 

vise-til-dåpskandidat

 

Den som skal døpes, svarer selv ved å si fornavnet sitt, først stave navnet sitt så si navnetegnet. Om nødvendig kan en annen si navnet. 

L

L

Vil du bli døpt til Faderens og Sønnens

vise-til-dåpskandidat VIL DU DÅP KNY-

og Den hellige ånds navn og leve i den

TTE-TIL FADEREN↑ SØNNEN↑ HELLIG

kristne forsakelse og tro?

ÅND↑ NAVN↑? nikk

 

PEK-dåpskandidat VIL LEVE VIDERE

 

KRISTEN FORSAKELSE← hode→ TRO nikk

 

vise-til-dåpskandidat ?

Den som skal døpes, svarer:

 

Dåpskandidaten

Dåpskandidaten

Ja.

JA nikker

 

 Dåpen og håndspålegging

 Liturgen ber bønnen før og etter korstegningen med åpen håndflate vendt mot barnets/dåpskandidatens ansikt. 

L

L

Gud bevare din utgang og din inngang fra

NÅ nikk EVIG↗ DIN-dåpsbarn

nå og til evig tid.

UTGANG-ut herfra INNGANG-inn hit nikk

Jeg tegner deg med det hellige korsets

GUD↑ BEVARE nikk

tegn + til vitnesbyrd om at du skal tilhøre

HELLIG KORS GI-dåpsbarn +

den korsfestede og oppstandne Jesus

NÅ PEK-dåpsbarn KNYTTE-TIL

Kristus og tro på ham.

+JESUS KRISTUS↑

 

KORSFESTET nikk OPPSTANDEN↑ nikk

 

NÅ nikk PEK-dåpsbarn TRO↑-Jesus nikk

 

 

L

L

NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og

NAVNETEGN vise-til-dåpsbarn nikk

befaling døper jeg deg til Faderens og

+JESUS KRISTUS↑

Sønnens og Den hellige ånds navn.

PEK-jesus BEFALE nikk

 

JEG DÅPE-vise til dåpsbarn nikk

 

KNYTTE-TIL FADEREN↑ nikk SØNNEN↑

 

nikk HELLIG ÅND↑ nikk NAVN↑ nikk

 Etter dette er sagt, øser liturgen med hånden rikelig med vann over hodet til den som døpes tre ganger. Liturgen legger sammen med foreldre/foresatte og faddere hånden på den døptes hode først (liturgens hånd øverst), fjerner sin hånd mens de andres hender forblir på dåpsbarnets hode og sier:

 

L

L

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin

NÅ +GUD↑ SJEF HELLIG ÅND KOMME-

hellige Ånd, født deg på ny og tatt deg

NED-2fh-til-dåpsbarn

inn i sin troende menighet. Gud styrke

ENDRE NY ↓dåpsbarn↓ nikk

deg med sin nåde til det evige liv.

PEK-her +MENIGHETEN nikk Pf-dåps-

Fred være med deg.

barn-komme-inn-i nikk

 

GUD↑ STYRKE GI-Pf-dåpsbarn-

 

OMSLUTTE nikk

 

↑EVIG LIV GI-fra Gud til Pf dåpsbarn nikk

 

FRED OMSLUTTE-Pf dåpsbarn

 

bli-med-videre-i-livet nikk

 

 

 

 Oppløfting

 Den som bærer barnet løfter dåpsbarnet opp og vender det mot menigheten.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan disse vende seg mot menigheten.

Følgende ord sies:

  

L

 

 

Dette er NN, Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi verdensvide kirke.

L

VENNLIGST KOM-FREM

SE vise-til-dåpsbarn

NAVNETEGN vise-til-dåpsbarn nikk

NÅ nikk vise-til-dåpsbarn DØPT nikk

MENIGHET-vise til nikk

KRISTI KIRKE «VEGGER»

ee fast, vh viser dåpsbarn inn i kirken nikk

 

Dåpslys tennes

Etter at alle er døpt, kan det tennes et lys for hvert barn / hver dåpskandidat.

 Liturgen sier: 

L

L

Et lys er tent for NN.

NAVNETEGN vise-til-dåpsbarn nikk

 

+LYS-loki nikk DITT-dåpsbarn nikk

 

VI TENNE nikk

 

Lyset tennes, settes i en lysholder og gis til en i dåpsfølget etter avtale. Lyset brenner til etter det er tatt ut med utgangsprosesjonen.

 

Deretter sier liturgen:

 Joh 8,12 

L

L

Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-

følger meg, skal ikke vandre i mørket,

EN ER GODKJENT]

men ha livets lys.»

 

Joh 8,12

 

  

Bønn og lovprisning

 Bønnen kan leses her eller under forbønnen (ledd 16) i gudstjenesten.

Bønnen kan bes av en i dåpsfølget, en annen medliturg eller liturgen. 

L

L

La oss takke og be.

NÅ nikk VI↑ TAKKE nikk ↑BE nikk

 

 

ML/L

ML/L

Trofaste Gud,

+GUD↑ TROFAST↑ nikk

Vi takker deg for dåpen,

DÅP-v ↑TA-IMOT

der du tar imot oss og kaller oss ved

NAVN GI-OSS nikk TAKK nikk

navn.

I DAG vise-til-dåpsbarn DÅP nikk

Vi ber for NN/barna/dem som er døpt i

VI ↑BER ↑ nikk

 

dag.

+SITT-dåpsbarn LIV nikk

Vær med henne/ham/dem gjennom livet

Pf-Gud-møte Pf-dåpsbarn

og bevar henne/ham/dem i dåpens nåde.

vandre-sammen

 

DÅP? PEK-Gud NÅDE GI-dåpsbarn

Styrk foreldre og faddere i deres oppgave.

OMSORG-dåpsbarn nikk

 

FORELDRE-vise til FADDERE-vise til

 

DERES OPPGAVE

 

+Gud SNILL STYRKE-Gud-gi-dem nikk

 

 

A

A

Herre, hør vår bønn. Amen.

BØNN TA-IMOT ↑ AMEN

 Flere alternativer til bønner finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

 

Fader Vår

 

Fader Vår fremsies. Dersom det er nattverd i gudstjenesten, kan Fader Vår falle bort her. 

L

L

La oss sammen be den bønnen Jesus har

JESUS-vise-til HAN LÆRT OSS BØNN nikk

lært oss:

NÅ VI BE nikk

 

 

Alle sier, ledet av medliturg. Stemmetolkes ikke:

 

 

A

A

Vår Far i himmelen.

+VÅR FAR ER-DER HIMMEL

La navnet ditt helliges.

+NAVN DITT HELLIG nikk EVIG

La riket ditt komme.

+DITT RIKE KOMME-NED nikk

La viljen din skje på jorden slik som i

+DIN VILJE ER-DER HIMMEL

himmelen.

+OGSÅ spre-hånd HELE-JORDEN nikk

Gi oss i dag vårt daglige brød,

+BRØD GI-OSS nikk I-DAG ALLE-DAGER nikk

og tilgi oss vår skyld,

+MINE SYNDER DU TILGI nikk

slik også vi tilgir våre skyldnere.

+SAMME SYNDER-ANDRE nikk jeg-TILGI

 

nikk

Og la oss ikke komme i fristelse,

+OND blikk-venstre BLI-TRUKKET-mot-

men frels oss fra det onde.

venstre

 

+NEI-hoderist FRELSE nikk KOMME-TIL-GUD

For riket er ditt,

+RIKET DITT, MAKT, ÆRE, I-EVIGHET

og makten og æren i evighet.

 

Amen.

AMEN.

 

 

 Det er også mulig å benytte en poetisk variant som finnes i Del III - Bønne-, salme-og poesibok.

 

1 Pet 1,3

L

 

 

 

 

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

 

1 Pet 1,3

 

L

Henter åpen bibel der den ble lagt etter D5. Blar i den.

 

[GLOSSING KOMMER NÅR OVERSETTELS-EN ER GODKJENT]

 

Nikker, og lukker bibelen samt legger den til side.

 Sendelse

 Velsignelse

 Velsignelsen kan benyttes i andre hovedgudstjenester enn høymessen. Velsignelsen leses av alle, og kan mottas ved at den enkelte gjør korsets tegn. Innledningen til velsignelsen er:

 Lovprisning benedicamus

 

L

L

La oss prise Herren.

HERREN VI PRISE ↑

A

A

Halleluja. Halleluja. Halleluja.

↑HALLELUJA↑ HALLELUJA↑ HALLELUJA↑

 

 

Velsignelsen

 

Liturgen sier enten alternativ A:

 

L

L

Ta imot velsignelsen.

NÅ GUD VELSIGNELSE GI-OSS

Herren velsigne deg og bevare deg.

HERRE ↑ VELSIGNELSE BEVARE DEG

Herren la sitt ansikt lyse over deg og

HERRE ↑ANSIKT LYSE-UT NÅDE GI

være deg nådig.

HERRE ↑ SE-UTOVER FRED GI

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

 

Amen.

AMEN.

Eller alternativ B (med rolleovertakelse og innehavelse av Guds perspektiv):

L

L

Ta imot velsignelsen.

HERREN ↑ TA-IMOT nikk blikk-menighet

 

rolleovertakelse Gud

Herren velsigne deg og bevare deg.

VELSIGNE, BEVARE hender ut

Herren la sitt ansikt lyse over deg og

LYSE-UT fra ansikt NÅDE hender ut

være deg nådig.

SE-UTOVER FRED hender ut

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Kropp tilbake, ut av rolleovertakelse

Amen.

AMEN.

 

 

Utsendelse

 

 

 

L

L

Gå i fred. Tjen Herren med glede.

VI FRED I-OSS,nikk REISE-OPP, GÅ-UT,

 

SPRE-VIDERE.

 

 Utgangspoesi og/eller dans

 En medliturg fremfører utgangspoesien. 

ML

ML

Vi har tatt imot dine gaver

DINE GAVER VI-TA-IMOT,

som nå ligger gjemt i oss.

VI-TA-IMOT, VI-TA-IMOT.

Vi takker deg Gud.

GJEMME I-OSS. TAKK ↑ blikk-Gud

Følg oss hjem i vår hverdag.

VI GÅ-HERFRA, DU SE nikk FRED GI-OSS.

Ditt øye vokter oss og gir oss fred.

 

Amen.

AMEN.

 

Flere alternativer til utgangspoesier finnes i Del III – Bønne-, salme- og poesibok.

  

Lysslukking

 

Lyset slukkes av medliturg. Menigheten reiser seg.

 

Utgangsprosesjon

 

Utgangsprosesjonen begynner med korset, og liturgen først med medliturgene etter.

Menigheten følger etter prosesjonen.

   
© Døvekirken