Av Prosjektgruppa, Gudstjenestereform på norsk tegnspråk v/Hege R. Lønning - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

 

 

 

Vi jobber nå med å lage en revidert høymesse/gudstjeneste som er basert på vår prøveliturgi fra 1995, og i noen ledd vil vi ha flere varianter som menighetene kan velge mellom.

Styringsgruppen har lagt premissene for liturgi (gudstjenesteordning) på norsk tegnspråk. Målet er at døve skal få det samme som hø- rende i Den norske kirke (DnK); det vil si hele Bibelen og alle liturgier for DnK på norsk tegnspråk. For å nå målet har styringsgruppen satt opp noen delmål. Vi skal revidere vår høymesse fra 1995 og lage nye liturgier for kirkelige handlinger (dåp, konfimasjon, vielse og begravelse). Alle bibelske kjernetekster – det betyr de tekstene som er viktigst for den kristne tro – skal oversettes til norsk tegnspråk for bruk i trosopplæring, gudstjenester, møter og andakter.

Gudstjenestene som døveprestene bruker i dag, samt den nye alterboken for Den norske kirke skal ligge til grunn for den nye gudstjenesten på norsk tegnspråk. En gruppe jobber med å oversette bibeltekster, en annen gruppe jobber med gudstjenestetegnspråk.

Fram til nå med gudstjenesten har vi jobbet på fire måter:

 1.          Vi har oppfordret alle menighetene til å sende inn forslag på ulike ledd i gudstjenesten, med frist 15.9. Vi har bedt alle som vil sende inn opptak av tegnspråk de ønsker å bruke i våre gudstjenester. Vi har oppfordret alle som vil om å lage nye oversettelser, poesi, bønner og liturgiske ledd. Vi har bedt om forslag og videoopptak i Døves Blad, og når det har vært møter og andre arrangement i regi av Døvekirken. Fram til nå har vi ikke mottatt noen forslag.
 2.          Vi har filmet gudstjenestene på prostebesøkene i alle menighetene.  
 3.          Vi har gjennomført poesiverksted på Døves Kulturdager i Bergen 7. –9. november med et oppmøte på 15 personer.
 4.          Vi har samlet personer som har sagt de vil være med og lage egne forslag.

Nå finpusser vi på det vi har. Norsk tegnspråk har endret seg siden 1995. Vi har registrert det som er i bruk i dag, og som vi synes er gode forslag fra gudstjenestene som er sendt inn, og nye varianter. Eksempler på ledd som får flere varianter er: inngangspoesi, syndsbekjennelsen, Kyrie, Gloria, trosbekjennelsen, Fader Vår, forbønn, Verba, Agnus Dei, nattverdsordene, velsignelsen.
Alle tekstene skal vi gjøre nye opptak av slik at alle som vil se dem kan gjøre det på våre hjemmesider: www.tegnliturgi.no. Dette skal være ferdig til jul.

Etter nyttår planlegger vi åpne høringer og debattdager/kvelder i alle menighetene. Tre av oss reiser ut på høringen og besøker menighetene for å gå gjennom forslaget til høymesse.  Dette blir åpne menighetsmøter der alle som er interessert kan komme.

Møtene blir filmet, og opptaket blir da menighetens svar på høringen. Dersom det er noen som absolutt ikke vil filmes, så gjengir en av oss tre hva denne personen sier slik at det blir dokumentert. Folk kan skrive hvis de vil, og gi/sende dette inn til oss.

 Hvorfor gjør vi det på denne måten? Tegnspråk er vanskelig å skrive, men supert å filme. Da kan vi få inn enda flere forslag.  Målet er å få så rike og varierte tegnspråklige gudstjenesteledd som mulig.

 Datoer for høringsrundene er (klokkeslett kommer senere): •

 • ·         Lørdag 17. januar: Oslo
 • ·         Søndag 18. januar: Vestfold
 • ·         Lørdag 7. februar: Bergen
 • ·         Søndag 8. februar: Møre
 • ·         Lørdag 28. februar: Kristiansand à Flyttet til søndag 25. januar
 • ·         Søndag 1. mars: Stavanger
 • ·         Lørdag 21. mars: Trondheim  à Flyttet til tirsdag 24. mars
 • ·         Søndag 22.  mars: Tromsø

Etter påske vil vi gå gjennom tilbakemeldingene fra dere og jobbe videre med å lage en revidert høymesse på norsk tegnspråk. Denne vil være ferdig til sommer 2015, og sendes da oppover i kirkesystemet slik at den nye høymesseliturgien blir godkjent.

Høsten 2015 vil vi jobbe videre med kirkelige handlinger: dåp, konfimasjon, vielse og begravelse. Vi oppfordrer dere alle til å komme med forslag på tegnspråk til hva dere syns bør være med i alle de forskjellige handlingene. Dere kan begynne å lage opptak nå og sende inn disse til oss, senest 1.  september 2015. Vi vil komme med mer informasjon til våren om veien videre med hensyn til kirkelige handlinger, på samme måte som vi har gjort nå.
På denne måten mener vi i prosjektgruppa at døves og kirkens ønske om å få Bibelen og gudstjeneste på norsk tegnspråk, best kan bli gjennomført. På denne måten blir budskapet om Jesus og menneskenes frelser tilgjengelig for alle som er døve og alle som kan norsk tegnspråk. Bibeloversettelse og gudstjenestefeiring på menighetenes eget språk gjort av språkbrukerne selv er noe av det viktigste evangeliserings- og forkynnelsesarbeidet kirken og menigheten gjør.

Denne teksten legges ut på norsk tegnspråk på www.tegnliturgi.no innen 1. desember.

 

 

   
© Døvekirken