Utskrift

 

 

 

 

Ordning for Dåp OG konfirmasjon

Innspill til strukturen

Oppbyggingen er for dåp og konfirmasjon. Det er til dette vi ønsker tilbakemelding. Oppbyggingen for dåp baserer seg på den reviderte nye dåpsliturgien som er under behandling i kirkemøtet og kirkerådet og som skal vedtas 2017. Lesetekster og poesier er bestilt og vil være tilgjengelig når liturgien foreligger i slutten av 2016.  I denne runden ønsker vi ikke tilbakemelding på mulige varianter for integrasjon av elementer fra eller i den hørende kirke.

På møtene skal vi spørre om:

 

Den første bokstaven betyr «D» for dåp eller «K» for konfirmasjon. Så kommer nummeret for hovedleddet. En liten bokstav (a-i) etter dette står for et underledd en stor bokstav (A, B eller C) for en variant (som kan velges) og et tal for en del av et slikt underledd. 

1. Dåp i hovedgudstjenesten

DNK 2002 (DNK 2011/ 2017)

Døvekirken 2016

Handling

 

Forslag

Mottakelse til dåp

Velkommen i Guds hus

Jesus og barna/Nikodemus

 

D1a Mottakelse til dåp

D1b Velkommen i Guds hus

D1c Jesus og barna/Nikodemus

 

Ny

 

D1aA / D1aB / D1aC / D1aD

D1bA / D1bB

D1c

Takkebønn

D2 Takkebønn

Ny

 

D2a

D2b

D2c

Dåpssalme

D3 Dåpspoesi

 

 

 

Ordet om dåpen og troen

D4 Ordet om dåpen og troen

D4a Mark 10,13-16– innledning

D4b Mark 10,13-16 - tekst eller

D4c Tit 3,4–7 – innledning

D4d Tit 3,4–7 – tekst eller

D4e Joh 3,1–5 – innledning

D4f Joh 3,1–5 – tekst

Ny

 

 

D4aA / D4aB //

 

D4c//

 

D4eA / D4eB

 

Dåpsbefaling

D5a Innledning

D5b Dåpsbefaling tekst

D5c Avsluttning

Ny

 

D5a

Dåpsbefaling

D5c

Dåpens forpliktelse (Formaning)

D6 a/b Formaning

Ny

 

D6a // D6b

Forsakelsen

D7a/b Innledningen

D7c  Forsakelsen

Ny

 

D7a // D7b

D7c

Trosbekjennelsen

13 Trosbekjennelsen

Fra hoved-gudstjenesten

 

13

Dåpen

Bønn ved døpefonten

Spørsmål til dåpsfølget

Dåpen og håndspålegging

Oppløfting

Dåpen

D8a Bønn ved døpefonten

D8b/c Spørsmål til dåpsfølget

D8d/e Inngang og utgang

D8f Dåpshandling

D8g Handspåleggelse

D8h/i Oppløfting

Ny

 

 

D8a

D8bA / D8bB //  D8cA/D8cB

D8dA / D8dB // D8eA /D8eB

D8fA / D8fB / D8fC

D8gA / D8gB

D8h // D8i

Tenning av dåpslys

D9 Tenning av dåpslys - Joh 8,12

Ny

 

D9

Takkebønn

D10a Innledning

D10b Lovprising og bønn

D10c Menighetssvar

 

 

D10a

D10b

D10c

Fader vår

21 Fader vår

Fra hovedgudstjenesten

 

21 Fader Vår

 

D12 1 Pet 1,3

 

 

D12

 


 

2. GUDSTJENESTE MED KONFIRMANTPRESENTASJON

2.1. Innledningen

DNK 2002

Døvekirken 2016

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Lokale forhold avgjør hvordan denne gudstjenesten skal legges opp. Konfirmantenes nærvær skal sette sitt preg på hele gudstjenesten.
Fremstillingen av konfirmantene kan skje på ulike steder i gudstjenesten, for eksempel etter leddet Salme etter prekenen eller i gudstjenestens inngangsdel.
Følgende bønn kan brukes som "Bønn for konfirmantene" på forbønnens plass. Bønnen ledes av liturg ved alteret, gjerne i samarbeid med noen av konfirmasjonstidens ledere.
Til fremstillingen kan man knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger. Menighetssvaret kan være "Gud, vær med oss alle" (Salmer 1997 nr. 159) eller et annet svar. Bønnen kan også bes sammenhengende med "Å Gud, hør vår bønn" (Salmer 1997 nr. 161) som avsluttende menighetssvar.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.
Lokale forhold avgjør hvordan denne gudstjenesten skal legges opp. Konfirmantenes nærvær skal sette sitt preg på hele gudstjenesten.

Fremstillingen av konfirmantene kan skje på ulike steder i gudstjenesten, for eksempel etter prekenen eller i gudstjenestens inngangsdel. Etter ledd 5 Samlingsbønn?

 

Følgende bønn kan brukes som "Bønn for konfirmantene" på 17 Forbønnens plass. Bønnen ledes av liturg ved alteret, gjerne i samarbeid med noen av konfirmasjonstidens ledere.

Til fremstillingen kan man knytte lystenning eller andre enkle symbolhandlinger. Menighetssvaret er vår faste 5 Menighetssvar Herre, hør vår bønn fra hovedgudstjenesten.

2.2. - Innspill til enkelte element

*= valgfrie element

DNK 2002

Døvekirken 2016

Handling

 

Alternativ 1

Bønn for konfirmantene som forbønn

K16p Bønn for konfirmantene

Ny

 

K16p1 &, K16p3, K16p4

Menighetssvar

5 Menighetssvar

Fra hovedguds-tjenesten

 

K16p2

Lystenning for hver enkelt konfirmant

Lystenning for hver enkelt konfirmant

 

Avsluttes med

5 Menighetssvar

 

 

 

Fra hovedgudstjenesten

 

 

 

 

K16p2

 


 


3. Konfirmasjonsgudstjeneste

3.1. Innledningen

DNK 2002

Døvekirken 2016

1 Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.
2 Gudstjenesten holdes som høymesse på vedkommende søn- eller helligdag med disse endringene:

Ledd 2 Syndsbekjennelse kan utelates eller utformes i samarbeid med konfirmantene.
Leddene 3
Bønnerop Kyrie og
4
Lovsang Gloria kan gis en annen form, se Norsk Salmebok og Salmer 1997.
Trosbekjennelsen fremsies sammen med forsakelsen etter prekenen under leddet
Påminnelse om dåpen.
Ledd 14
Forbønn erstattes med leddene 14a Bønn for konfirmantene, 14b Kort bønnesalme og 14c Bønn for den enkelte konfirmant.


3 Ved prosesjon kan det ringes med alle klokkene.
4 Forrettende prest kan bære messehagel ved prosesjon og under altertjenesten.

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten.

Gudstjenesten holdes som høymesse på vedkommende søn- eller helligdag med disse endringene:

Ledd 6 Syndsbekjennelse utelates.
Leddene 7 Bønnerop Kyrie og 8 Lovsang Gloria hentes fra hovedgudstjenesten.

Trosbekjennelsen fremsies sammen med forsakelsen etter prekenen under leddet Påminnelse om dåpen.

Ledd 15 Forbønn erstattes med leddene 15a Bønn for konfirmantene, 15b Kort bønnesalme og 15c Bønn for den enkelte konfirmant.

Forrettende prest kan bære messehagel ved prosesjon og under altertjenesten.

3.2. - Innspill til enkelte element

*= valgfrie element

 

DNK 2002 (DNK 2011)

Døvekirken 2016

Handling

 

Alternativ 1

3 Inngangsord

K4 Inngangsord

K4a Innledning

K4b Bønnestart

K4c Takkebønn

Ny

 

 

K4a

K4b

K4c

5 Kollektbønn /Samlingsbønn

K5 Kollektbønn

K5a  Bønnestart

K5b Bønn

K5c Menighetssvar

Ny

 

 

K5a

K5b

K5c

6 Syndsbekjennelse (kan droppes)

 

Droppes

 

 

7 Bønnerop Kyrie (kan bruke annen form)

7 Bønnerop Kyrie

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K7A // K7B

8 Lovsang Gloria

8 Lovsang Gloria

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K8A // K8B

13 Trosbekjennelse med forsakelse

 

 

 

 

13a Påminnelse om dåpen

K13a Påminnelse om dåpen

Ny

 

K13a

(Alt B i DnK HG)

13b Forsakelse

K13b Innledning til forskalesen

K13c Forsakelse

Fra dåpen

 

K13b

K13c

13c Trosbekjennelse

K13d Trosbekjennelsen

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K13d

16 Forbønn

K16a Innledning

Fra Hovedguds-tjenesten

 

K16a

 

16a Bønn for konfirmantene

K16b Bønn for konfirmantene

Ny

 

K16b1 & K16b2 K16b3

16b Kort bønnesalme

K16c Konfirmasjonspoesi

Må bestilles

 

K16c

16c Bønn for den enkelte konfirmant

K16d Innledning

Ny

 

K16d

 

K16e Bønn for den enkelte konfirmant

Ny

 

K16e1 & K16e2, K16e3 

16d Sluttord

K16f Sluttord

Ny

 

K16f